Foto: Oddbjørn Erland Aarstad

Therese Markhus Ingrid Toogood L longed for it

L longed for it tar plass i en lenger rekke samarbeidsprosjekter av Toogood og Markhus, der det tverrfaglige brukes som et utgangspunkt for refleksjoner rundt maleriet som medium. I Longed for it inviteres vi til å fundere over hvordan et verk ikke kun er begrenset til kunstfelt, medium eller flate. Slik vi får oppleve i performancen, kan verket like gjerne være øyeblikket eller handlingen. Som publikum gis vi kun tilgang til verket i øyeblikket danserne starter bevegelsene sine, og idet musikk av Magnus Hovland Vanebo og skuespiller Nina Ellen Ødegårds stemme, samkjøres med skulpturer.

De bevegelige skulpturene, laget av Toogood, virker å etterape kroppens form, samtidig som de tilbyr en ramme som holder fast mer enn den faktisk favner kroppen. Danserne, Tone Martine Kittelsen, Stine Isachsen Knudsen, Camilla Apeland og Victoria Jane Harley, kan også ses som forlengelser av skulpturene. I verket fremstiller de en metamorfose, der de trer ut fra arbeidet til Toogood og blir til et subjekt, et menneske med egen lyst, vilje og lengsel. Gjennomgående fremstilles kroppen som et sted for utfoldelse, på lik linje som den presenterer en restriksjon.

+ Les merMedvirkende:
Therese Markhus, Koreograf
Ingrid Toogood, Billedkunstner
Camilla Apeland, Danser
Victoria Jane Harley, Danser
Tone Kittelsen, Danser
Stine Isachsen Knudsen, Danser
Magnus Hovland Vanebo, Musiker
Nina Ellen Ødegård, Stemme, Dramaturg


Vis tidligere forestillinger