Foto: Tale Hendnes

Ann-Christin Berg Kongsness Pointing back- performance lecture av Ann-Christin Kongsness

Pointing back er en performance lecture av og med Ann-Christin Kongsness. Den tar for seg en kontekstsensitiv forståelse av interdisiplinær kunstnerisk praksis, ved å innta marginale posisjoner innenfor feltene for dansekunst og litteratur (og akademia). Kongsness ønsker til enhver tid å bidra med det som oppleves som fraværende, og stiller spørsmål ved ulike konvensjoner en kunstner forventes å være lojal mot i ulike sammenhenger. Filosofen Hélène Cixous («Coming to writing», 1991), dansekunstneren Yvonne Rainer («Trio A», 1966) og kjønnsteoretikeren Jack Halberstam («Female Masculinity», 1988) fungerer som inspirasjonskilder og gir referansegrunnlaget for Pointing back.

Pointing back ble skapt som en del av ABOUT; en ramme skapt av Kongsness for å undersøke forholdet mellom de teoretiske og utøvende aspektene av et kunstnerisk arbeid. Ved å trekke teori inn i forestillingsrommet, på scenekunstneres hjemmebane, benyttet prosjektet rommets poetiske potensial til å koreografere nye relasjoner mellom teoretiske og estetiske perspektiver og praksiser. ABOUT bestod av to performance lectures: Pointing back av Ann-Christin Kongsness og ÆØÅ av Solveig Styve Holte. ABOUT hadde premiere ved Black Box teater i 2018, og har blitt vist ved Spriten Kunsthall i Skien og Kunsthal Charlottenborg i København, samt i ny versjon ved Dramatikkens Hus i 2019. ABOUT ble nominert til Kritikerprisen for dans i 2018, og består også av publikasjonen Pointing back / ÆØÅ av Kongsness / Holte.


Medvirkende:
Ann-Christin Berg Kongsness, Konsept, Utøver


Vis tidligere forestillinger