Foto: Jacob Jonas - ILL - Abilities / Design: Leiv Aspén

DansiT - Dansekunst i Trondheim og Midt-Norge Multiplié dansefestival 2020

Festival

Multiplié dansefestival 2020 er avlyst.

Multiplié dansefestival arrangeres i år for tiende gang. Festivalen ønsker å skape møtepunkter som bringer mennesker sammen, som bryter barrierer, som utfordrer og overrasker. Gjennom festivalens aktiviteter bygges det broer mellom miljøer, kulturer, kropper og aldersgrupper.