FRI KUNST inviterer aktører i det norske kunst- og kulturfeltet til å sette fokus på kunstnerisk frihet i løpet av den første uken i mars (2.- 8. mars) 2020. Hver enkelt aktør oppfordres til å markere kunstnerisk ytringsfrihet på sin unike måte, gjennom sine kanaler og overfor sitt publikum (- enten ved særskilte arrangementer eller ved å dedikere allerede planlagte arrangementer til FRI KUNST). På denne måten kan hver enkelt kunstner, hver enkelt institusjon og hver enkelt organisasjon samtale med sitt eget publikum om et tema som angår oss alle.

Hvordan kan du som kulturaktør delta med arrangement eller på annen måte støtte initiativet?

MELD ARRANGEMENT HER

- eller send e-post til hannah@frikunst.org for mer info.

Nettside finnes her: www.frikunst.org

Arrangement blir lagt ut på fortløpende på www.frikunst.org.

Plattform:
FRI KUNST
- EN FEIRING AV KUNSTNERISK YTRINGSFRIHET 2.-8. MARS 2020

FRI KUNST er et nettverk av kunstnere, kunst- og kulturinstitusjoner og -organisasjoner.

De står sammen for å bidra til at kunstnere og kunstinstitusjoner – i alle land – skal kunne skape og utøve sin kunst fritt, uten trusler og forfølgelse. Dette er en grunnleggende rettighet og forutsetning for et fritt og demokratisk samfunn.

Den kunstneriske friheten er stadig mer utsatt og truet i verden. Vi kan ikke akseptere at kunstnere og kunstinstitusjoner settes under press av politikere som er uenig i budskapet, virkemidlene eller formen på kunsten. Politiske myndigheter skal ikke overstyre uavhengige, kunstfaglige beslutninger.

Deres mål er:
- å handle aktivt og solidarisk når kunstnere utsettes for sensur, forfølgelse og trakassering,
- å bidra til økt oppmerksomhet og bevissthet i samfunnet om å ivareta den kunstneriske ytringsfriheten,
- å bevare kunstens autonomi - gjennom forsvar av «armlengdes avstand»-prinsippet i kunst- og kulturforvaltningen.

Organisering:
FRI KUNST er organisert som et uformelt nettverk med et arbeidsutvalg som består av:
  Jan Lothe Eriksen - SafeMUSE
  Morten Gjelten - NTO, Norsk teater- og orkesterforening
  Sverre Pedersen - Freemuse
  Hege Knarvik Sande - NOKU, Norsk kulturforum

SafeMUSE fungerer som sekretariat for nettverket.

Følgende organisasjoner har (foreløpig) stilt seg bak initiativet:
  Black Box teater
  Creo
  Danseinformasjonen
  Den norske Forfatterforening
  Den Norske Forleggerforening
  Det Norske Solistkor
  Forbundet Frie Fotografer, FFF
  Freemuse
  Førdefestivalen
  Gramart
  Henie Onstad Kunstsenter
  Josefine Visescene
  Mimeta/ Steenhuset
  Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, NBU
  Norske Billedkunstnere, NBK
  Norske Dansekunstnere, NoDa
  Norsk filmforbund
  Norske Filmregissører
  Norsk Jazzforum
  Norske Konsertarrangører
  Norske Kunsthåndverkere, NK
  Norsk komponistforening
  Norsk kulturforum, NOKU
  Norsk Oversetterforening
  Norsk Sceneinstruktørforening, NScF
  Norsk teater- og orkesterforening, NTO
  Riksscenen
  SafeMUSE
  Samspill International Music Network
  Sentralen
  Stiftelsen Danse og teatersentrum
  Skuespiller- og danseralliansen
  Ultima

FACEBOOK-ARRANGEMENT