Har du lyst til å videreutvikle deg som produsent? CODA tilbyr en rekke seminarer utover våren og høsten på dansefestivaler rundt om i hele landet. Det tilbys reisestøtte for tre produsenter, hvor reiseutgifter og én natt på hotell dekkes ved alle fem produsentseminarene. Søknadsfrist er 11. mars.

RIFF; R.E.D. International Film Festival arrangeres 3.-11. juli. og har open call for filmer fra 1 min til spillefilmer. Se egen webside for mer info om festivalen: www.riff-festival.com. Søknadsfrist 10. mai.

R.E.D. (Residency Eina Danz), som er en internasjonal arena for kunst og kultur, og et regionalt kompetansesenter for dans tilbyr sommer-residens. De er åpne for alle tverrfaglige kunstnere. Residensoppholdet avsluttes med en visning/forestilling på kunstnernes premisser. Søknadsfrist er 1. mars.

Barnas Musikkteater ser blant annet etter en danser som kan skape sin egen forestilling i et samarbeid med Barnas Musikkteater som holder et høyt faglig nivå, både kunstnerisk og teknisk. Søknadsfrist er 1. mars.

Nå kan du søke om residens hos Fjelldansen i Frikar Smia. Frikar har bygd om gamle Aurdal skole til en residens med storsal, lys rigg og overnatting. De oppfordrer til at prosjektet relaterer seg til naturen på en måte som man finner naturlig og inspirerende. Søknadsfrist er 16. mars.

I september er Scenekunstbruket vertskap for det siste kunstneroppholdet i EU-prosjektet PUSH+. Temaet er «Different bodies» og de søker nå scenekunstnere. Kunstner-laboratoriet holdes i Stamsund, Lofoten fra 8.-18. september 2020. Scenekunstnerne som deltar bor og jobber sammen i 8 dager. Det er tre plasser for scenekunstnere basert i Norge, som deltar sammen med kunstnere fra Belgia, Irland, Danmark og Skottland. Søknadsfrist er 6. mars.

Skuespiller- og danseralliansen (SKUDA) gjennomfører en ny søknadsrunde og skal ansette 5 kunstnere våren 2020. Ordningen SKUDA er for skuespillere og dansere, og skal tilrettelegge for bærekraftige kunstneriske karrierer, som arbeider i midlertidige ansettelser, engasjementer eller oppdrag, i bransjen kalt "frilans". Søknadsportalen er åpen fra 18. februar – 17. mars.

Dans/5 er et danse- og visningskonsept som gir nyetablerte dansekunstnere en mulighet til å vise egne koreografier innenfor et bredt spekter av danseuttrykk. Dans/5 utspiller seg som en forestilling satt sammen av 5 ulike prosjekter på Trikkehallen på Kjelsås. De søker nå 5 prosjekter til den niende sesong av Dans/5. Søknadsfrist er 1. mars.

Kunstneropphold 2020 arrangeres uke 24, 25, 42 og 43. De tar imot alle typer prosjekt fra idé til post-produksjon, og både grupper og enkeltpersoner kan søke. I år ønsker vi å prioritere opp til tre opphold for kunstprosjekt rettet mot barn og unge med spesielle behov, og tre med tilknytning til kulturarv. Alle sjangre kan være aktuelle for disse. Til sammen vil om lag 20 kunstprosjekt bli innvilget opphold i 2020. Søknadsfrist er 1. mars.

Platform Nord announce a Nordic call for participation in the MEDITERRANEA 19 Young Artists Biennale, held in the Republic of San Marino in October 2020. The theme and title of the biennale is the School of Waters. Frist: 26. januar

Les mer

Dansearena nord tilbyr koreografer, dansekunstnere og andre som jobber med dans som kunstform muligheten til å søke produsentstøtte. De tilbyr ulike tjenester som ligger under produsentfunksjonen: søknadsskriving, planlegging av innstudering, premiere og/eller turné og hjelp til markedsføring.

31. januar - 1.februar 2020 går barnas kunstfestival av stabelen på Ælvespeilet kulturhus i Porsgrunn. Festivalen er et tverrkunstnerlig prosjekt initiert av Dansekunst i Grenland og innehar bl.a. danseforestillinger, film, visuell kunst og litteratur for barn i alle aldere. Frist: 15. september

Les mer

Danse- og Teatersentrum forvalter disse tilskuddsordningen som skal bidra til at profesjonelle scenekunstnere og kulturaktører får økte internasjonale muligheter. Bransjetilskudd har løpende frist mens reisestøtten har frister: 1. februar, 1. april, 1. juni, 1. september og 1. november.

Les mer

Dansearena nord kan tilby koreografer, dansekunstnere og andre som jobber med dans som kunstform produsentstøtte. Løpende frist. Les mer

Atalante i Götenorg er en artistdrevet scene med gjestespill, sam- og egenproduksjon. De lyser nå ut en open call for gjestespill høsten 2019. Send søknad med prosjektbeskrivelse innen 1. november

Les mer