Foto: Rania Moslam

Simon Mayer (Østerrike) Sons of Sissy

Sons of Sissy springer ut av universet av tradisjoner, folkemusikk og folkedans, med sine tilhørende fordommer, konvensjoner og regelbundne handlemønstre.

De fire mannlige utøverne i kaster seg inn i alpemusikken, ringdansen og ritualene med sine egne tolkninger. Sammen prøver de å frigjøre uttrykkene fra konservative rammer og bindinger, og gjør alt de kan for å leve opp til navnet Sons of Sissy (pysesønner).

De oppfører seg delvis som en snål folkemusikkvartet, delvis som eksperimentelt lekende rituell dansekonstellasjon, og bruker humor for å rokke ved fastlåste mannlige rollemodeller i gamle tradisjoner.

Simon Mayer jobber med en tematikk vi har lett for å kjenne oss igjen i, og mestrer den vanskelige balansegangen mellom å være seriøs og ironisk på samme tid. Samtidig ligger den store styrken i profesjonaliteten i utøvelsen, med imponerende timing, kroppsbeherskelse og musikalitet.

Medvirkende:
Simon Mayer, Koreograf, Ide, Utøver, Musikk
Matteo Haitzmann, Musiker
Patric Redl, Musiker
Manuel Wagner, Musiker
Andrea Simeon, Scenografi, Kostymer
Martin Walitza, Lys
Hans Tschiritsch, Spesialinstrument
Frans Poelstra, Kunstnerisk rådgiver


Vis tidligere forestillinger