Oslo Internasjonale Teaterfestival OIT 2019: Div arr

Wael Alkak: Opening concert
Black Box teater
7. mars kl 2100

Book launch: Black Box teater Publication #2
Black Box teater
9. mars kl 1600

Workshop: The role and position of the producer today
Black Box teater
11. mars kl 1000
12. mars kl 0930

Workshop med Anja Röttgerkamp
Dansens Hus
13. mars kl 1500 - 2000

Seminar: Unveiling the dark corners
Black Box teater

16. mars kl 1300 - 1600

Vis tidligere forestillinger