DansiT - Dansekunst i Trondheim og Midt-Norge Multiplié Dansefestival 2019

Festival
Multiplié er festivalen som bøyer og tøyer idéer om hva dans kan være, og hvem som er en potensiell danser og koreograf. Festivalen ønsker å skape møtepunkter som bringer mennesker sammen, som bryter barrierer, som utfordrer og overrasker. Gjennom festivalens aktiviteter bygges det broer mellom miljøer, kulturer, kropper og aldersgrupper.