Den erfarne butoh-danseren og -koreografen, Joan Laage (Kogut Butoh) fra USA besøker Oslo igjen. Dette vil være en workshop omkring butohdansens fasinerende tema: transformasjon og gjenskapelse gjennom kroppen og sinnet. Workshop den 15. - 17. februar.

Joan sier om workshopen:
Denne helgen vil vi puste liv i våre forfedre og eksistensen av utallige vesen. Du blir guidet gjennom improvisasjoner som lar kroppen forsvinne for så å bli gjenskapt. Vi benytter bilder fra naturen til å utforske spørsmål som: Hva er liv? Hva er den menneskelige tilstanden? Hva er kropp?

I tillegg til individuell improvisasjon vil vi gjøre partnerarbeid som vil hjelpe deltakernes reise i dette arbeidet.

Workshopen inkluderer utforskninger i den fysiske naturen og de transformerende kropper.Det vil spesielt bli fokusert på de ulike bestanddelene i kroppen og kroppsliggjøringen av disse. Et essensielt prinsipp i butoh er å å transformere fra tomme eller usynlige kropper, kropper av bare rom og pust - som kan erfares som ånder eller spøkelser. Det er også vanlig å erfare de kroppslige bestanddelene gjennom grunnelementene vann, jord, ild, luft etc.

Workshopen henter sin inspirasjon fra Joan's trening men butoh master Kazuo Ohno, Yoko Ashikawa og Atsushi Takenouchi, samt hennes bakgrunn som praktikant av Tai chi og abeid som gartner.
 
http://seattlebutoh-laage.com/
 

Sted: Oslo Teatersenter, Trafo, Hovindveien 1, 0576 Oslo
 
Tid: Fredag kl. 18 - 20, lørdag kl. 11 - 17, søndag kl. 11 - 16

Påmelding til: butohlab@outlook.com

Early-bird før 1.februar: 800kr for alle dagene

Ordinær pris 1000 kr