Er du danser og interessert i musikk? Eller er du musiker og interessert i bevegelse? Hvordan jobber dansere og koreografer med musikk? Hva betyr kropp, rom og bevegelse i arbeidet til musikere og komponister? Torsdag 23. mai under festivalen Only Connect 2019: Tectonics inviterer danser og skribent Venke Marie Sortland og musikkskribent Hild Borchgrevink til praksisdeling og skriveverksted i Stavanger. Påmeldingsfrist 22. mai.

TID: torsdag 23. mai kl. 15-19
STED: Kjelleren, Sølvberget bibliotek og kulturhus

1. Skriveverksted
Verktøy og tilnærminger til å jobbe med skriving i eget kunstnerisk arbeid og i dialog med andre.

2. Praksisdeling og feedback
Visning av kunstnerisk arbeid. Hver deltaker kan vise, spille eller danse utdrag fra eksisterende prosjekter, work-in-progress, improvisere eller fortelle, i inntil 15 minutter. Video og lyd tilgjengelig. Etter hver presentasjon blir det strukturert feedback og diskusjon.

3. I siste økt vil det arbeides med å skrive tekst og lese hverandres tekster, før det er mulighet til å gå samlet til Only Connect 2019 på Rimi/Imir.

Påmelding til hildbo@gmail.com innen 22.5. Har du spørsmål, send epost eller ring +47 47414701.

Venke Marie Sortland er dansekunstner og skribent. Hun er en av initiativtakerne til gruppen Landing som utvikler steds- og målgruppespesifikk dansekunst og refleksjon rundt denne. Hun er utdannet fra skolen for Samtidsdans og har en MA i pedagogikk fra UiO.
www.landing.no

Hild Borchgrevink er skribent, kunstner og musikkviter. Hun har en MFA i kunst og offentlige rom fra Kunsthøgskolen i Oslo, MA i musikkvitenskap og utdanning i skapende skriving fra bl.a. Skrivekunstakademiet i Hordaland.
www.hildborchgrevink.no