Danse- og teatersentrum søker kompanier som ønsker å være med i den nordiske båsen under CINARS i Montreal, Canada,12-17 november i år. Frist 23. mai.

CINARS er et marked som arrangeres annethvert år, og er en av de viktigste internasjonale møteplassene for programmerere, journalister og andre profesjonelle innen scenekunstfeltet. Danse- og teatersentrum har siden 2002 arbeidet tett med CINARS, både for å bygge kunnskap om den internasjonale arena og for å formidle kunnskap om norsk scenekunst internasjonalt.Ved deltagelse på CINARS er det viktig at kompaniene tenker langsiktig i forhold til Nord-Amerika som et potensielt marked for
sitt kunstnerskap/kompani. Søknadsfrist 23. mai.

Se flyer her