Hvordan lede seg selv og hvordan takle endring som kunstner? Et seminar om motivasjon, selvledelse, endringsledelse og entreprenørskap. Med foredrag og samtaler, ønsker arrangørene å ta tak i de aspektene som det legges mindre vekt på i kunstneres utdanningsforløp. Kurset holdes 25. mai fra kl 1000 - 1615 på Dansens Hus i Oslo. Påmelding senest 15. mai.

 

Hvilke resultater ønsker jeg å oppnå som skapende/utøvende kunstner? Hvordan leder jeg meg selv i oppgang- og nedgang? Hvordan håndterer jeg å arbeide mye alene? Hva driver meg i mitt arbeid som kunstner?

Seminaret holdes av Donatella De Paoli, Ass. Prof. Handelshøyskolen BI og direktør kunstnerisk leder i Panta Rei Danseteater, Anne Ekenes.

MERK!
Deltakerne får tilsendt en hjemmeoppgave som må være oss i hende senest 18. mai.

Seminaret er GRATIS! Ta med matpakke!

PÅMELDING:
Påmelding senest 15. mai ved å sende e-post til thomas@pantareidanseteater.com

Bindende påmelding og begrenset antall plasser (20 personer). Først til mølla!

prd