Stadig flere scenekunstnere i Norge spiller sine forestillinger internasjonalt. Samtidig sprer scenekunstkritikken seg fra tradisjonelle nyhetsmedier til nye publiseringsplattformer. Festspillene i Nord-Norge og Ravnedans inviterer scenekunstnere, skribenter og kritikere til foredrag og workshop om scenekunstkritikk i en globalisert verden den 29. juni og 9. juli.

 

Festspillene i Nord-Norge, Harstad 29. juni 2018
Foredrag: Mette Garfield (DK) om avisen Politikens kritikerskole
Foredrag: Axel Andersson (SE) om det kritikerstyrte initiativet Kritiklabbet.se
Workshop og panelsamtale

Ravnedans, Kristiansand 9. juli 2018
Foredrag: Mette Garfield om avisen Politikens kritikerskole

Workshop og panelsamtale

Foredragene er åpne for alle med interesse for scenekunst og scenekunstkritikk. Som deltaker i workshop får du møte aktive scenekunstkritikere som skriver for redaksjoner i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike, Japan og USA.

Prosjektet er initiert av Danse- og teatersentrum, Dansearena nord, Festspillene i Nord-Norge og Ravnedans. Prosjektet er en del av Danse- og teatersentrums satsing på kulturell og kreativ næring.

Mer informasjon her: danseogteatersentrum.no

 

DTS
Dybwikdans - Lulla
Foto: Morten Berentsen og Tale Hendnes