Torsdag 8. februar, kl. 0930-1215 er det gratis seminar i DansiT sine lokaler i Trondheim. Seminaret retter fokus på hva som kreves av en utøvende og skapende kunstner i samtidens Norge. Deltakerne skal diskutere hva som kreves av en kunstner, både hva gjelder faglig kompetanse så vel som kommunikasjon og administrasjon av eget kunstnerisk virke. Påmelding senest 6. februar.

Vi problematiserer også hvorvidt de eksisterende regionale og nasjonale infrastrukturene og de politiske føringene til den nye regjeringen er tilstrekkelige for å møte behovet til kunstnere i dag. Innledninger vil holdes av representanter fra Panta Rei Danseteater (PRD), Dansens Hus, DansiT og frittstående kunstner Solveig Styve Holte.

"Det publikumsrettede kulturlivet er en viktig del av kulturpolitikken. Regjeringen vil legge til rette for at flere kunstnere og kulturarbeidere kan skape sin egen arbeidsplass. Regjeringen vil derfor gjennomgå rammevilkår og ordninger for gründere og selvstendig næringsdrivende for å sikre deres sosiale rettigheter, samt redusere skjemaveldet og sørge for kompetanse om entreprenørskap og forretningsdrift."
- fra den nye regjeringens politiske plattform (s. 51)

Dette er første av flere seminarer i TILT Grow sin seminarrekke i 2018. Seminarrekkens formål er å fremme dansefaglige prestasjoner, samt gjøre dansekunstnere mer levedyktige i et felt som er i stadig endring. I denne forbindelse arrangeres en rekke åpne seminarer for alle typer kunstnere, hvor viktige temaer belyses og dagsaktuelle saker settes på dagsorden.

Påmelding senest 6. februar ved å sende e-post til hilde@dansit.no Seminaret er GRATIS!

Last ned regjeringens politiske plattform.

wide Dans21 copy


Skjermbilde_2018-01-31_kl._12.32.54.png