KHiO avdeling dans tilbyr et masterstudie i dans og et masterstudie i koreografi. Søknadsfrist er 3. desember 2018. Begge studieprogrammene er heltidsstudier som går over to år med oppstart august 2019. Det første året er undervisnings- og prosjektintensivt, mens det andre året gir stor plass til egen fordypning knyttet til masteroppgaven.

Opptaksprøver til begge studiene foregår mellom 6. og 13. februar 2019.

Les mer på KHiO sine hjemmesider her