Dansekunst i Østfold utlyser midlertidig stilling på 50% som daglig leder med tiltredelse snarest, frem til 01.09.2019 med mulighet for forlengelse.
Frist: 18.mars 2019

Dansekunst i Østfold (DIØ) er Østfolds regionale kompetansesenter for dans og en organisasjon for profesjonelle dansekunstnere i fylket. DIØ ble opprettet i 2012 og består av et styre, en daglig leder og 68 medlemmer pr 03/2019. Organisasjonen jobber for å synliggjøre, samle, styrke og utvikle det profesjonelle dansemiljøet i Østfold, og gjennom dette bedre rammebetingelsene for alle dansekunstnere i fylket.
Les full stillingsutlysning her
Søknad og CV sendes til post@dansiostfold.no
Kontaktperson: nåværende daglig leder Helene Maria Bakker, telefon 98816735.