Asker kulturskole søker avdelingsleder for teater, dans og kunst. Hurum, Røyken og Asker kulturskoler slår seg formelt sammen fra 1.1.2020, men allerede fra august 2019 vil samarbeidet mellom skolene være svært tett.
Frist: 25.04.2019

Nye Asker kulturskole får ca. 1.500 elever, 90 ansatte og 40 årsverk. Avdeling for teater, dans og visuell kunst har ca. 400 elever, 15 lærere og 5,5 årsverk. Kulturskolen tilhører tjenesteområdet Medborgerskap som omfatter virksomhetene idrett og friluft, kulturliv, kulturskole, bibliotekene og innbyggertorg og nærdemokrati. Som avdelingsleder inngår du i kulturskolens ledergruppe, som består av rektor og tre avdelingsledere.
Arbeidssted vil være Asker sentrum. Fra 2020 vil stillingen dekke hele den nye kommunen.
Spørsmål om stillingen, kontakt: Kim Stian Gjerdingen Bakke , Kulturskolerektor, på telefon 414 34 101 / 66 76 81 04

Les hele stillingsutlysningen her