Scenekunst Sør, kompetansesenter for scenekunst på Sørlandet, søker informasjonsansvarlig og produsent i 50% stilling. Stillingens varighet er på ett år, men det er muligheter for forlengelse. Søknadsfrist: 22. april

Les mer