Dette er én av to ledige stillinger på CODA. Engasjementet i 50% stilling er ledig fra 01.05.2018 og løper til 31.12.2022.  Arbeidsprosenten er et gjennomsnitt, itråd med festivaldrift og rapporteringsrutiner vil arbeidsmengden variere gjennom året. Det søkes derfor etter en person som ønsker å jobbe intenst i perioder for så å kunne avspasere dette i roligere perioder. Søknadsfrist 22. april.

Les mer om stillingen og hvordan du søker her.